پاورپوینت روانپرستاری Psychiatric Nursing

پاورپوینت روانپرستاری Psychiatric Nursing

پاورپوینت روانپرستاری  Psychiatric Nursing

پاورپوینت روانپرستاری Psychiatric Nursing

 

27اسلاید

 شاخه تخصصی از پرستاری که در آن پرستار از شخصیت ، دانش و اطلاعات خویش در زمینه نظریه های روانی و امکانات موجود محیط برای تغییرات درمانی موثر در افکار ، احساسات و رفتار بیمار استفاده می نماید  

استوارت :

 

فرآیند بین فردی که رفتار بیمار را ارتقاء بخشیده و اداره می کند  ، رفتاری که در یکپارچگی عملکرد مشارکت دارد

روانپرستار فرصتهایی را برای بیمار بوجود می آورد تا بتواند:
خرید آنلاین