پاورپوینت ایمنی سلولیCellular immunity

پاورپوینت ایمنی سلولیCellular immunity

پاورپوینت ایمنی سلولیCellular immunity

 

پاورپوینت ایمنی سلولیCellular immunity

 

54اسلایدهمراه باتصویربیشتراسلایدها به زبان انگلیسی میباشد

 

 

مراحل بلوغ سلول T

تیموست های نابالغ قشری که از مغز استخوان مهاجرت کرده اند فاقدTCR,CD3,CD4,CD8,ζ بوده و موسوم به سلول های دو گانه منفی هستند.
خرید آنلاین