پاورپوینت IUGR محدودیت رشد جنین

پاورپوینت IUGR محدودیت رشد جنین

پاورپوینت IUGR محدودیت  رشد جنین

پاورپوینت IUGR محدودیت  رشد جنین

 

 

21اسلاید

 

تعریف

 

 :LBW

 

وزن هنگام تولد نوزاد کمتر از 2500گرم باشد که این اصطلاح ارتباطی به سن بارداری ندارد.

 

 :SGA

 

وزن هنگام تولد نوزاد کمتر از میزان مورد انتظار برای سن بارداری است.

 

 

 


IUGR:

    یعنی وزن تخمینی جنین کمتر ازصدک دهم برای سن بارداری.

 

    نارسایی جفت شایعترین علت  است.

    

     وزن طبیعی زمان تولد:

 

نوزاد ترم به طور متوسط درسطح دریا3400گرم

 

¨